başka şehirdeki icra dairesine itiraz

Başka Şehirdeki İcra Dairesine İtiraz

Hakkında icra takibi başlatılan borçlu, icra takibinden ödeme emri tebliği ile haberdar olacağı gibi, E-devlet üzerinden hakkında icra takibi açılıp açılmadığını öğrenmesi mümkündür. Genel kural, HMK, yetki hususu kıyasen icra takiplerinde de uygulanması mümkündür. Kural olarak, icra takibi borçlunun yerleşim yerinde başlatılması gerekirken, borçlunun yerleşim yeri dışında da başlatılması mümkündür.

Bu durumda, borçlu  başka bir şehirden icra takibine nasıl itiraz edebilir ?  Başka şehirden itiraz etmek isteyen borçlu, en yakın adliye aracılığıyla icra muhabere bürosu ya da icra dairesi vasıtasıyla İcra takibine itiraz edebilmesi mümkündür. Bu yazımızda, başka şehirdeki icra dairesine itiraz süreci ve gerekli adımlar hakkında bilgi vereceğiz.

BORCA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İcra Dairesine İtiraz Dilekçesi

İcra dairesine itiraz etmek için ilk adım, düzgün bir şekilde hazırlanmış bir itiraz dilekçesi ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapmak gerekir. İtiraz dilekçesinde, dosya numarası, alacaklı bilgileri, borçlunun kimlik bilgileri, itirazın sebepleri ve itirazın açık ve anlaşılır şekilde yapılması gerekir. Kısmi itiraz yapılması durumunda itiraz edilen kısım ve kabul edilen kısım açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Dilekçe, icra dairesine şahsen mesai bitimine kadar veya elektronik imza sahibi olunması durumunda UYAP vasıtasıyla elektronik ortamda gün sonu olan 00:00 kadar icra takibine itiraz edilebilmesi mümkündür. İtirazın geçerli sayılabilmesi için,  ödeme emrinin tebliğinden itibaren ilamsız takipler yönünden 7 gün içinde, kambiyo mahsus başlatılan icra takiplerinde 5 gün içerisinde icra mahkemesine itiraz edilmesi gerekir.

İtirazın İçeriği

İtiraz dilekçesi hazırlanırken, borçlu tarafından öne sürülen itiraz sebepleri, takibe itiraz veya imzaya itiraz olması durumunda itiraza ilişkin bilgi ve belgelerin dilekçede belirtilmesi önem taşımaktadır. Örneğin, borcun ödendiğini iddia ediyorsanız, ödeme dekontları veya banka kayıtları gibi belgeler itiraz dilekçesinin ekinde ibraz edilmesi gerekir.

icra dairesine itiraz
Başka Şehirdeki İcra Dairesine İtiraz

İcra Dairesine İtiraz Nasıl Yapılır

Başka bir şehirdeki icra dairesine itiraz etme süreci, bulunduğunuz yerdeki icra dairesine itiraz etmekle aynıdır. İtirazınızı, ilgili icra dairesine ulaştırmak için bizzat başvuru yapılması veya vekil vasıtasıyla elektronik ortamda itiraz edilmesi mümkündür.  Borca itiraz dilekçesinde bulunması gerekenler için tıklayınız. Eğer elektronik ortamda itiraz etmek istiyorsanız, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden e-İmza kullanarak da itirazınızı iletebilirsiniz. Borca itiraz dilekçesi örneği için tıklayınız.

İtiraz Süreci

İtiraz dilekçesi icra dairesine ulaştığında, icra dairesi tarafından itiraz dilekçesi incelenir. Yasal süresinde takibe itiraz edilmesi durumunda, icra takibin durdurulmasına dair icra müdürü tarafından karar verilir. Dosyada masraf avansı, tebliğ gideri olması durumunda itiraz dilekçesinin bir örneği Alacaklı veya vekil ile temsil ediliyorsa vekile tebliğ edilir. Alacaklı bu durumda, borçlunun itiraz talebine karşı İtirazın İptali davası veya İtirazın Kaldırılması davasını açabilir. Mahkeme, itirazın geçerliliğini değerlendirerek itiraz talebinin kabulüne veya reddine dair nihai kararı verir.

İtiraz Sonrası Süreç

İcra dairesine sunulan itiraz dilekçesi, yasal süresinde takibe itiraz edilmesi durumunda İcra Müdürü takibin durdurulmasına dair karar verir. Alacaklı, takibin durdurulması kararına karşı Genel Mahkemelerde İtirazın İptali veya İcra Hukuk Mahkemesinden İtirazın Kaldırılması davasını açabilmesi mümkündür. İtiraz reddedilirse, icra takibi borçlu aleyhine devam eder.

İtirazın Reddi ve Sonraki Adımlar

Eğer icra dairesine yaptığınız itirazınız reddedilirse, bu durumda yasal süresinde takibe itiraz edilmediğinden, borçlu hakkında takibe devam edilir.

Başka şehirdeki icra dairesine itiraz etmek ile icra takibinin başlatıldığı icra dairesine dilekçe vermek arasında bir fark yoktur. Burda önemli nokta şudur ki; itiraz dilekçesi 2 nüsha şeklinde düzenlenmeli, dilekçeye bir alındı yapılması gerektiğini unutulmamalıdır. Yasal süresinde itiraz dilekçesinin sunulması durumunda icra takibinin durdurulmasına dair karar verilir. İtiraz yasal süresinde yapılmaz ise itiraz talebinin reddine karar verilir, icra takibinin devamına karar verilir.

Siz de bu konuda deneyimlerinizi veya sorularınızı yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.

 

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir