haciz tutanağı örneği

Haciz tutanağı örneği

Haciz Tutanağı, borçlunun adı ve adresi belirtilerek, borçlunun malvarlığı üzerindeki haciz işlemlerinin tespit edildiği ve kayıt altına alındığı belge olarak düzenlenmiştir.

Haciz tutanağı örneği indirebilirsiniz.

Sitemizden konu başlığı altında haciz tutanağı örneği indirebilirsiniz. Google aramaları ile haciz tutanağı örneğine sitemizden ulaşabilirsiniz. Fiili haciz esnasında tutulacak tutanağa ilişkin haciz tutanağı örneği sitemizde mevcuttur.

Borçlunun malvarlığına el konulması amacıyla icra dairesi veya icra müdürlüğü tarafından düzenlenen resmi belgedir. Haciz tutanağı, borçluya ait malvarlığının tespit edilmesini ve bu malların haczedilmesini sağlar.

Haciz tutanağı nedir ?

Haciz tutanağı, hacze gelen icra memuru tarafından mahalde tutulan tutanaktır. Düzenlenen tutanak, genellikle menkul mallara fiili olarak haczedilip gerek görüldüğünde icra memuru tarafından kıymet takdiri yapılabilmektedir. Haciz mahalinde hazır olanların beyanı zapta geçirildikten sonra, düzenlenen tutanağın bir örneği adreste hazır olanlara imza karşılığı teslim edilebilir.

Haciz tutanağı genellikle borçlunun taşınır veya taşınmaz mal varlığını belirtir ve icra işlemlerinin başlamasını sağlar. Haczi icra müdürü yapabileceği gibi İİK gereği görevlendireceği icra katibi tarafından haciz işlemlerinin infazı için görevlendirilebilir. Tutulan tutanağın bir örneği haciz esnasında hazır olan borçluya veya tebliğ almaya yetkili kimseye haciz tutanağının bir örneği verilmesi mümkündür. Şayet haciz tutanağından bir örnek haciz esnasında verilmesi mümkün değilse mahalinde haciz yapılması durumunda haciz tutanağı ile İİK. 103 davet kağıdı borçluya tebliğ edilebilir.

Haciz tutanakları aslı icra dairesinden muhafaza edilir. Tutulan tutanakların bir örneği UYAP ortamında taranarak muhafaza altına alınabilir. Borçlu bizzat tutanağın bir örneği UYAP Vatandaş Portal aracılığı ile icra dosyası içerisinde tutanağın bir örneğine ulaşması mümkünndür.

Haciz tutanağı düzenlenirken, borçlunun itiraz hakkı da bulunmaktadır. Borçlu, tutanakta belirtilen malların sahibi olmadığını veya borcunun bulunmadığını kanıtlayabilir ve itirazda bulunabilir. Hacizde hazır olan icra memuru tarafların beyanını tutanağa yazar mahalinde hacze ilişkin bir itiraz veya istihkak olması durumunda bunu tutanağa yazabilir.

Haciz tutanağı, borçlunun malvarlığını korumak amacıyla ciddi sonuçları olan bir belge olduğundan, borçluların dikkatli olması ve gerekli işlemleri yapması önemlidir.

haciz tutanağı

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir