İcra Müdürü

İcra Müdürü kimdir ve ne iş yapar ? Daha fazla detay için.

İcra müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı kimdir ?

İcra Müdürü, İcra dairesinin başındaki yetkili kişidir. İcra müdürü, icra dairelerinde yürütülen icra ve tahsilat işlemlerinden sorumludur. İcra müdürü, icra memurları ve diğer görevlileri yöneterek icra işlemlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Aynı zamanda icra müdürü, yasal mevzuatlara uygun olarak icra işlemlerini gerçekleştirir ve icra dosyalarının düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlar. Bu sayede alacaklıların icra işlemlerinden en iyi şekilde faydalanmaları sağlanır.

Yukarıdaki bahsettiklerimiz aslında kitaplarda yazan kalıp tanımlardır. İcra müdürü, zorlu bir meslektir. Adliyede ilamların infazından, küçük mahallerde çocuk teslimlerine, men-i müdahale, taşınmazın tahliyesi, hukuk sisteminin cebr-i gücüdür. Verdikleri kararlardan İcra Müdürü sorumludur. Rücu, tazminat ile her an karşı karşıyadır. Yani öyle kolay bir meslek sayılmaz. Anlatılmakta bitmez.

İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı ne iş yapar ?

İcra Müdürünün Görevleri

Adliyede icra müdürü, icra işlerini yürüten bir yetkili kişidir. İcra müdürü, alacaklıların ve borçluların haklarını koruyarak, icra takibini başlatır ve borcun tahsil edilmesi için gerekli hukuki işlemleri yürütür. Görevleri arasında haciz işlemleri, borçlunun mal varlığının tespiti, haczedilen malların satışı ve açık artırmalar düzenlemek bulunmaktadır.

İcra Müdür Yardımcısının Görevleri

İcra müdür yardımcısı, icra müdürüne destek olarak tüm bu süreçlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Haciz işlemleri sırasında evrak düzenlemesi, dosya hazırlığı ve icra müdürü tarafından verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, icra müdür yardımcısının sorumlulukları arasındadır.

İcra Müdürü

icra müdürü ve icra müdür yardımcısı ne kadar maaş alır?

Adliyede çalışan icra müdürlerinin maaşları, görev yaptıkları konum, deneyimleri, eğitim düzeyleri, evli ve çocuklu olması, kadro derece ve bulundukları ilin Adalet Hizmet Tazminatı durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak icra müdürleri ve icra müdür yardımcısı maaşları, 2024 Ocak Ayı itibariyle  42.000 TL ile 50.000 TL arasında değişebilir. Bu miktarlar, brüt maaş olarak verilen rakamlardır ve vergi, sigorta gibi kesintilerin ardından net maaşları belirlenir.

İcra Müdürü – İcra Müdür Yardımcısı nasıl olunur ?

İcra Müdürü Nasıl Olunur?

İcra müdürü olabilmek için Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu veya hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Ancak sadece mezun olmak yetmez, aynı zamanda Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen icra müdürlüğü sınavını da başarıyla geçmek gerekir. İcra Müdürlüğü sınavı, ÖSYM tarafından Ankara Merkezde sınav yapılmaktadır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Mülakatta da başarılı olması durumunda kura kararnamesi ile göreve başlayabilir.

İcra Müdürü
İcra Müdürü

İcra Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur?

İcra müdür yardımcısı olabilmek için Adalet Meslek Yüksekokulu veya Hukuk Fakültesi mezunu olmak şarttır. Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği sınavda başarılı olan adaylar, icra müdür ve icra müdür yardımcılığı sınavı ÖSYM tarafından yapılmakta olup, yazılı sınavda başarılı olan adaylar mülakatta başarılı olması durumunda kura kararnamesi ile icra müdür yardımcısı olarak göreve başlayabilirler.

 

Adalet Bakanlığı’nın İcra Personel atama, nakil ve görevde yükselme yönetmeliğinde madde 3 şu şekildedir;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılısınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu
olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesialmış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) (Değişik:RG-14/9/2022-31953)7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik
soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerleriniaklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, gerekir.

İcra müdür ve müdür yardımcılığına atama şartları ulaşabilirsiniz

Sık Sorulan Sorular (SSS)

 • İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı arasındaki fark nedir?

  İcra müdürü, icra işlemlerinden birinci derecede sorumlu iken, icra müdür yardımcısı bu süreçlerin yürütülmesinde destekleyici rol oynar.

  Lütfen Yazıyı Puanlayın
  [Toplam: 1 Ortalama: 5]
 • İcra müdürü olmak için hukuk mezunu olmak zorunlu mu?

  Evet, icra müdürü olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak ve Adalet Bakanlığı’nın sınavını başarıyla geçmek ve mülakatta başarılı olmak gerekir.

  Lütfen Yazıyı Puanlayın
  [Toplam: 1 Ortalama: 5]
 • İcra müdürü olmak için kpss şart mı ?

  Hayır. İcra müdürü veya icra müdür yardımcısı olmak için İMS ( İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı) girmek gerekir.

  Lütfen Yazıyı Puanlayın
  [Toplam: 1 Ortalama: 5]
 • İcra müdür yardımcısı olmak için hangi sınavlara girmek gerekir?

  İcra müdür yardımcısı olmak isteyenlerin, Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır.

  Lütfen Yazıyı Puanlayın
  [Toplam: 1 Ortalama: 5]
 • Adalet Mezunları İcra Müdürlüğü Sınavına girebilir mi ?

  Evet, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları da icra müdürlüğü ve icra müdür yardımcılığı sınavına girebilir.

  Lütfen Yazıyı Puanlayın
  [Toplam: 1 Ortalama: 5]
 • İcra müdürü maaşı ne kadar ?

  Yeni başlayan İcra müdür ve İcra Müdür Yardımcısı maaşı 42.000-TL civarındadır.

  Lütfen Yazıyı Puanlayın
  [Toplam: 1 Ortalama: 5]

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir