idare memuru öğrencisi

İdare Memuru Nedir? İdare Memuru Maaşı, Öğrencisi, Alımı ve Görevleri 2024-2025

İdare Memuru Nedir?

İdare memurları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve ceza infaz kurumlarındaki idari işleri yürüten kişilerdir. Görevleri, mahkumların yönetimi, kurum içi düzenin sağlanması ve çeşitli idari süreçlerin yürütülmesini içerir. İdare memurları, ceza infaz kurumlarının verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak önemli bir rol üstlenirler.

İdare Memuru Görevleri

 • Mahkumların günlük ihtiyaçlarını karşılamak
 • Kurum içi düzeni sağlamak
 • İdari belgelerin düzenlenmesi ve arşivlenmesi
 • Personel yönetimi ve koordinasyonu

İdare Memuru Maaşı

İdare memurlarının maaşları, devlet memurları kanununa göre belirlenir. Maaşlar, memurun görev yeri, kıdemi ve eğitim durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ortalama bir idare memuru maaşı 2024 yılı itibarıyla 15.000 TL ile 20.000 TL arasında değişmektedir.

İdare Memuru Maaşı 2024

2024 yılında idare memurlarının maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, maaşların 18.000 TL ile 22.000 TL arasında olacağı öngörülmektedir. Bu rakamlar, memurun kıdemine ve görev yaptığı yere göre farklılık gösterebilir.

İdare Memuru Öğrencisi Ne Demek?

İdare memuru öğrencisi, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yetiştirilmek üzere eğitim alan ve gelecekte idare memuru olarak görev yapacak olan kişilere verilen unvandır. Bu öğrenciler, teorik ve pratik eğitimlerden geçerek mesleklerine hazırlanırlar.

İdare Memuru Eğitimi

İdare memuru öğrencileri, hukuk, psikoloji, yönetim ve iletişim gibi alanlarda eğitim alırlar. Ayrıca, ceza infaz kurumlarındaki uygulamalı eğitimlerle mesleki becerilerini geliştirirler.

İdare Memuru Alımı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğu dönemlerde idare memuru alımı yapmaktadır. Alımlar, KPSS puanına göre ve mülakat süreçleriyle gerçekleştirilir. İdare memuru alımları genellikle yılda bir veya iki kez yapılmaktadır.

İdare Memuru Alımı 2024-2025

2024-2025 yılları arasında idare memuru alımları için başvuru tarihlerinin Eylül ve Mart aylarında yapılması planlanmaktadır. Alım süreçleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde ilan edilmektedir.

İdare Memuru Ne İş Yapar?

İdare memurları, ceza infaz kurumlarındaki idari işlerin yürütülmesinden sorumludur. Günlük faaliyetlerin düzenlenmesi, mahkumların ihtiyaçlarının karşılanması ve personel yönetimi gibi görevleri yerine getirirler.

İdare Memuru Sorumlulukları

 • Mahkumların güvenliğinin sağlanması
 • İdari belgelerin düzenlenmesi ve takibi
 • Personel koordinasyonu ve yönetimi
 • Kurum içi düzenin sağlanması

İdare Memuru Nasıl Olunur?

İdare memuru olmak için öncelikle En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak gerekmektedir. Ardından, KPSS sınavına girerek yeterli puanı almak ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün açtığı idare memuru alım ilanlarına başvurmak gerekir.

İdare Memuru Olma Şartları

 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak
 • KPSS sınavında yeterli puanı almak
 • Mülakat ve değerlendirme süreçlerinden başarıyla geçmek
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.
 • -Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Sık Sorulan Sorular-4

 • İdare Memuru Maaşları Neye Göre Belirlenir?

  İdare memuru maaşları, memurun kıdemine, görev yaptığı yere ve eğitim durumuna göre belirlenir.

  Lütfen Yazıyı Puanlayın
  [Toplam: 2 Ortalama: 5]
 • İdare Memuru Alımları Hangi Dönemlerde Yapılır?

  İdare memuru alımları genellikle yılda bir veya iki kez yapılır. Başvuru tarihleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde ilan edilmektedir.

  Lütfen Yazıyı Puanlayın
  [Toplam: 2 Ortalama: 5]
 • İdare Memuru Olmak İçin Hangi Bölümlerden Mezun Olmak Gerekir?

  En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

  Lütfen Yazıyı Puanlayın
  [Toplam: 2 Ortalama: 5]
 • İdare Memuru Öğrencisi maaşı ne kadar ?

  Mesleğe yeni başlayan İdare Memuru Öğrencisi maaşları 40.000-TL ve 42.000-TL arasında değişmektekdir.

  Lütfen Yazıyı Puanlayın
  [Toplam: 2 Ortalama: 5]
Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 2 Ortalama: 5]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir