yargıtay kararı

İpotekli taşınmazların maliki sorumluluğunun ipotekli taşınmazlar ile sınırlı olacağı

İpotekli taşınmazların satılarak paraya çevrildiği, ipotekli taşınmazların maliki şikâyetçi üçüncü kişinin sorumluluğunun ipotekli taşınmazlar ile sınırlı olacağı, bu nedenle ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla taşınmazların satılması hâlinde sorumluluğu kalmayacağından bir diğer anlatımla borçtan şahsen sorumlu olmadığından, hakkında İİK’nın 152. maddesi uyarınca rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceği, anılan maddeye göre düzenlenen rehin açığı belgesi ile ancak asıl borçlu aleyhine takip yapılmasının mümkün olduğu. ( Ankara BAM 19. Hukuk Dairesi 2022/1810 E. 2023/1161 K. – Onama:  Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2023/7885 E. 2024/4324 K. )

ipotekli taşınmazların maliki sorumluluğunun ipotekli taşınmazlar ile sınırlı olacağı
Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir