mal beyanı dilekçesi

İcra Dairesine mal beyanı dilekçesi ve Nasıl yapılır ?

Mal Beyanı dilekçesi

İcra Dairesi’ne Mal beyanı nasıl yapılır ?

İcra dairesine ödeme emri tebliğinden itibaren ilamsız örnek 7 takipleri yönünden 7 gün içerisinde icra dairesine mal beyanı dilekçesinde bulunabilirsiniz. Dilekçe ekinde kimlik fotokopisi ile dilekçe sahibi tarafından bizzat müracaat ile dilekçeyi teslim edebilirsiniz. Aşağıda mal beyanı dilekçesi örneği düzenleyebilirsiniz.

İSTANBUL ANADOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO :

BORÇLU :

VEKİLİ :

ALACAKLI GÖRÜNEN :

VEKİLİ :

KONU : Mal Beyanı Dilekçesi

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyanızdan ödeme emri tarafıma tebliğ edildiği, takipten haberdar oldum. Dosyaya mal beyanında bulunmak istiyorum. Adıma kayıtlı herhangi bir taşınır veya taşınmaz mal varlığı bulunmamaktadır. Yine bunun dışında herhangi bir bankada vadesiz veya vadeli mevduat bulunmamaktadır. Herhangi bir kripto varlığım bulunmamaktadır. Son olarak üçüncü şahıslardan herhangi bir hak ve alacağım bulunmamaktadır.
Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.11/05/2024                           BORÇLU 
                           imza 
 
Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir