zabıt katibi ne iş yapar ? görevleri ve atanma şartları

Zabıt Katibi Ne İş Yapar? Görevleri Nedir ? Nasıl Atanılır?

Zabıt Katibi Ne İş Yapar? Görevleri Nedir ?

Zabıt Katibi Kimdir ve Görevleri Nelerdir? Zabıt kâtipleri, Türkiye’deki adalet sisteminin kritik bileşenlerindendir. Mahkemelerde görev yapan bu kamu görevlileri, duruşmaların kayıt altına alınması, belge düzenlenmesi ve dosyalama işlemlerini yürütmektedir.

Zabıt kâtiplerinin temel sorumlulukları şunlardır:

 • Duruşma Kayıtlarının Tutulması Zabıt kâtipleri, mahkeme duruşmalarında görüşmelerin ve işlemlerin tamamını kayıt altına almakla yükümlüdür. Duruşma sırasında gerçekleşen tüm konuşmaları, tarafların ifadelerini ve hâkimin kararlarını titizlikle kaydetmek, zabıt kâtiplerinin temel görevlerindendir.
 • Belge Düzenlenmesi ve Dosyalama Mahkeme süreçlerinde üretilen tüm belgelerin (dava dilekçeleri, ara kararlar, tutanaklar vb.) düzenlenmesi ve dosyalanması da zabıt kâtiplerinin sorumlulukları arasındadır. Bu belgelerin arşivlenmesi ve saklanması, adli kayıtların etkin biçimde muhafaza edilmesi açısından kritik öneme sahiptir.
 • Adli Yazışmaların Yürütülmesi Zabıt kâtipleri, mahkemeler arasındaki yazışmaları, tebligat işlemlerini ve diğer resmî yazışmaları gerçekleştirmekle görevlidir. Tüm bu yazışmaların zamanında ve doğru biçimde yapılması, adliye süreçlerinin etkin işleyişi için elzemdir.
 • Diğer Adli İşlemlerin Yerine Getirilmesi Zabıt kâtiplerinin görev alanı, duruşma kayıtları, belge düzenleme ve yazışmalardan ibaret değildir. Ayrıca, tanık ifadelerinin alınması, delillerin toplanması, bilirkişi raporlarının hazırlanması gibi diğer adli işlemlerin yerine getirilmesinde de aktif rol oynarlar.

Zabıt Kâtipliğinin Gerektirdiği Nitelikler Zabıt kâtipliği, adliye ortamında hassas görevlerin yerine getirilmesini gerektiren bir meslektir. Bu nedenle, zabıt kâtipleri belirli niteliklere sahip olmalıdır:

 • Hukuki Bilgi ve Birikimi Zabıt kâtipleri, mahkeme süreçlerinde gerçekleştirdikleri işlemlerin hukuki alt yapısını bilmek zorundadır. Usul kuralları, mevzuat hükümleri ve içtihatlar konusunda geniş bir bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir.
 • Dikkatli ve Titiz Çalışma Duruşma kayıtlarının doğru tutulması, belgelerin eksiksiz düzenlenmesi ve yazışmaların hatasız yapılması, zabıt kâtiplerinin en önemli nitelikleridir. Hata yapmadan, özenle ve titizlikle çalışmaları gerekmektedir.
 • İyi İletişim Becerileri Zabıt kâtipleri, duruşmalarda hâkim, savcı, avukat ve taraflarla yakın iletişim halindedir. Bu nedenle, iyi dinleme, açık anlatım ve etkili yazma becerilerine sahip olmaları önemlidir.

Stresle Başa Çıkma Yeteneği Adliye ortamı, yoğun iş temposu ve zaman baskısı nedeniyle zabıt kâtiplerinin stresle başa çıkma yeteneklerinin güçlü olması gerekmektedir. Baskı altında dahi soğukkanlı ve verimli çalışabilmeleri beklenmektedir.

Zabıt Kâtipliğine Nasıl Atanılır?

Zabıt kâtipliği, Adalet Bakanlığı’na bağlı Genel İdare Hizmetleri Sınıfına tabii kamu görevlisi pozisyonudur. Bu pozisyona atanabilmek için, Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği sınavlara başvurmak ve başarılı olmak gerekmektedir. Daha detaylı bilgi aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Şartları Zabıt kâtipliği için başvuru yapacak adayların, aşağıdaki şartları sağlamaları zorunludur:

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
 • 35 yaşından gün almamış olmak
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış , veya tecil ettirmiş olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk vatandaşı olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki genel şartları taşımak

 Sınav ve Değerlendirme Süreci Zabıt kâtipliği sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Klavye Sınavı: Başvurusu kabul edilen aday, klavye sınavına girip 3 dk 90 kelime üzeri yazdıktan sonra sıralamaya girmesi gerekir.
 2. Sözlü Sınav (Mülakat): Adayların iletişim becerileri, muhakeme yetenekleri ve mesleğe uygunlukları değerlendirilir.

KPSS Yazılı ve sözlü sınavların ortalaması alınarak, en yüksek puana sahip adaylar başarılı kabul edilir.

Atama ve Görev Yeri Belirleme Başarılı adaylar, merkezi olarak Adalet Bakanlığı tarafından atanır. Adayların tercih ve ihtiyaçları ile bölgesel dağılım dengeleri göz önünde bulundurularak, görev yerleri belirlenir.

Sonuç olarak, zabıt kâtipleri Türkiye’deki adalet sisteminin etkin işleyişi için kritik roller üstlenmektedir. Duruşma kayıtlarının tutulması, belge düzenlenmesi, yazışmaların yürütülmesi gibi görevleri yerine getiren zabıt kâtipleri, hukuki bilgi, dikkatli çalışma, iyi iletişim ve stresle başa çıkma gibi niteliklere sahip olmalıdır. Bu pozisyona atanmak ise, Adalet Bakanlığı’nın düzenlediği sınavlar aracılığıyla mümkündür.

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir