Birden fazla maaş haczi gelirse ne olur ?

Birden fazla maaş haczi gelirse ne olur ?

Ziyaretçilerimizin en merak ettiği konulardan biri olan birden fazla maaş haczi gelirse ne olur? Maaşımda birden fazla icra varsa bu durumda kesintiler nasıl yapılması gerekir. Bu tip sorulara cevap vereceğiz.

Borçlu hakkında icra takibi kesinleştikten sonraki safha haciz safhasıdır. Alacaklının talebiyle borçlunun çalıştığı kuruma maaş haczi müzekkeresi tebliğ edilerek işverene borçlunun maaşının ¼’ üne haciz konulmasını, haciz konulduktan sonra maaşının ¼’ünü İcra Müdürlüğü’nün hesabına yatırılmasını ister. Bazen borçlunun maaşında birden fazla haciz olması durumunda mümkündür. Bu durumda yapılması gerekenleri aşağıda konu başlığı şeklinde sorulara cevap bulabilirsiniz. Bu yazıda, birden fazla maaşında haciz olması durumunda ne olur? Maaş haczi süreci, haciz sırası, maaş haczi başlangıcı ve maaş haczi miktarının nasıl hesaplandığı, maaş haczinde öncelik olup olmadığına ilişkin konuları ele alacağız.

 

Maaş Haczinin Temel İlkeleri

Maaş haczi uygulamalarında, çalışanın maaşından kesinti yapılabilmesi için yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu yasal düzenlemeler, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İcra İflas Kanun’da belirtilmiştir. Maaş haczinde temel koşul, kişinin aynı zamanda maaş kesintisi yapılması yanında asgari şartlarda hayatını devam etmesini sağlamaktır. Kanun koyucu da bu şekilde emreder. Genel olarak, maaşın sadece belirli bir kısmına haciz konulabilir ve bu miktar maaşın dörtte birini geçemez. Nafaka durumunda ise, aylık nafaka miktarı aynen kesilerek maaş haczinde sıraya gelmeden kesinti yapılması gerekir.

Maaş Haczi Ne Zaman Başlar?

maaş haczi ne zaman başlar

Maaş haczi, icra dairesi borçluya gönderdiği ödeme emrinden sonra yasal süreler dolduktan sonra, borçlu hakkında takip kesinleşir. Bundan sonraki aşama, haciz aşamasıdır. Alacaklı veya Vekilinin talebiyle borçlunun maaşına haciz konulmasını icra dairesinden talep eder. İcra dairesi talebi kabul ettikten sonra, borçlunun sigortalı çalışmış olduğu işyerine maaş haczi müzekkeresi tebliğ eder. İcra dairesi, işverene gönderdiği tebligat ile haciz işleminin başlatıldığını bildirir ve işveren de bu tebligata uymak zorundadır. Borçlunun maaşına ¼ haciz koyduktan sonra kesintiyi icra dairesinin hesabına göndermek zorundadır.

Maaş Haczi 1/4 Nasıl Hesaplanır?

Maaş haczi hesaplaması yapılırken, çalışanın net maaşı baz alınır. Net maaşın dörtte biri haciz edilerek icra dairesinin hesabına gönderilir. Örnek vermek gerekirse, borçlunun almakta olduğu maaşı net olarak 20.000-TL olması durumunda maaşın ¼ olan 5.000-TL kesintisini yapılması gerekir.

Birden Fazla Maaş Haczi Durumunda Sıralama

Birden fazla maaş haczi söz konusu olduğunda, hangi alacaklının öncelik hakkına sahip olacağı sorusu gündeme gelir. Maaş hacizlerinde öncelik sırası, İcra ve İflas Kanu’nun 83. Maddesi’nde belirtildiği üzere, “ birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sıraya önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez” denilmektedir. Kısacası, maaş haczinde ilk sıraya yerleşen alacaklı, alacağı bitmeden bir sonraki maaş haczi ödemesine geçemez.

Öncelikli Alacaklar

Bazı alacaklar, diğerlerine göre öncelikli olarak kabul edilir. Örneğin, nafaka borçları genellikle diğer tüm alacaklardan önce tahsil edilir. Bu tür öncelikli alacaklar, kanunlarla belirlenmiş olup, haciz sıralamasında her zaman ilk sırada yer alır. Burada ayrıntı şudur ki; nafaka alacakları öncelikli alacaktır. Aylık nafaka miktarı maaş haczinde sıraya girmeden aynen ödenir. Birikmiş nafaka alacağı yönünden adi alacak kapsamında değerlendirilir, maaş haczinde sıraya girer.

Maaş Haczinde Sıra Takibi

İşverenler, birden fazla maaş haczi durumunda, alacaklılara ödemeleri gereken miktarları belirli bir sıraya göre yapar. Bu sıra, genellikle icra dairelerince bildirilen sıra ve önceliklere göre belirlenir. İşverenin, haciz sırasına uyması ve ödemeleri bu doğrultuda yapması gerekmektedir. Detay, nafaka alacağı olması durumunda aylık nafaka miktarı maaş haczinde sıraya girmeden ödenmesi gerekir.

icra müdürü haber
icra müdürü haber

Maaş Haczi Üst Limit ve İstisnalar

İcra ve İflas Kanu’nun 83/2. Maddesi “Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden, az olamaz” denilmektedir. Borçlunun, asgari geçimde hayatını devam ettirmesi gerekir. Kanun maddesinde de belirtildiği üzere, maaşının ¼ fazla kesinti yapılması mümkün değildir. İstisna durumlar, borçlu maaşından kesinti yapılmasına muvafakat vermesi durumunda ¼ fazla kesilmesi mümkündür.

Maaş Haczinde İşverenin Sorumlulukları

İşveren, maaş haczi sürecinde önemli sorumluluklar üstlenir. İşverenin,  maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul İcra ve İflas Kanunu 355 ve İcra ve İflas Kanunu 356. Maddesinde düzenlenmiştir.

İşverenin Haciz İşlemlerinde Dikkat Etmesi Gerekenler

  • Maaş haczi tebligatının işverene ulaşmasının ardından, işverenin maaş haczi tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde icra dairesine maaş haczi bildirimine cevap verip, borçlunun almakta olduğu maaşından haciz işlemi başlatması gerekir.
  • İşveren, maaş haczini uygularken, çalışanın maaşından gelen maaş haczi müzekkeresinde yazılı olan kesinti miktarına uyarak, genellikle maaşının ¼ kesmesi gerekir.
  • İşveren, haciz sırasına ve önceliklere dikkat ederek, kesintileri ilgili alacaklılara doğru sırayla ödemelidir.

Sonuç ve Öneriler

Maaş haczi, alacaklıların alacağını tahsil etmesi için yasal bir süreçtir. Ancak, çalışanların geçim standartlarının korunması da bu sürecin bir parçasıdır. Birden fazla maaş haczi durumunda, alacaklılar arasındaki öncelik sırası ve kesinti limitleri, işverenler ve çalışanlar için önemli noktalardır.

Çalışanlar İçin Öneriler

  • Maaş haczi durumunda, çalışanın haklarını ve yasal sınırları bilmesi önemlidir.
  • Çalışan, maaşından yapılan kesintilerin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol etmelidir.
  • İcra dairesi tarafından borçlunun maaşına haciz konulmasını işverenden talep eder. İcra dairesi, doğrudan borçlunun bankada bulunan maaş hesabına haciz konulması mümkün değildir. Maaş hesabına haciz konulması durumunda icra dairesine itiraz edilmesi gerekir.

İşverenler İçin Öneriler

  • İşverenler, maaş haczi işlemlerini yürütürken, icra dairesi tarafından gönderilen maaş haczi müzekkeresinde yazılı hususlara riayet etmek ve uymak zorundadır. Kanun koyucu bu hususta İcra ve İflas Kanunu 355, 356 ve 357. Maddesinde düzenlenmiştir.
  • Maaş haczi sırasına ve kesinti limitlerine dikkat ederek, çalışanların haklarını gözetmelidir.

Maaş haczi hakkında sorularınızı yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz.

 

 

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir