haciz ihbarnamesi itiraz

89/1 Haciz ihbarnamesine itiraz nasıl edilir ve dilekçe örneği (Güncel 2024)

İcra dairesince üçüncü şahıslara gönderilen haciz ihbarnamesine ilişkin nasıl itiraz edilir ?

İcra dairesi tarafından 89/1 haciz ihbarnamesi taraflara tebliğ edildikten sonra, tebliğden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilmesi gerekir. Üçüncü şahıs borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesi tarafına tebliğinden önce borcu ödemesi durumunda icra dairesine bizzat başvurarak aşağıda belirtilen dilekçe örneği doldurarak gerçek kişiler yönünden kimlik aslı ve sureti ile icra dairesine başvurması gerekir. Veya en yakın bulunduğu adliyeden icra muhabere aracılığı ile haciz ihbarnamesine itiraz etmesi gerekir.

Haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi örneği

İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ’NE
DOSYA ESAS NO : 
CEVAP VEREN 
3. ŞAHIS : 
VEKİLİ : 
ALACAK MİKTARI : 
BORÇLU : 
KONU : Haciz ihbarnamesine itiraz
Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından, tarafımıza/ şirketimize  gönderilen 1. haciz ihbarnamesi, tarafımıza tebliğ edilmiştir.
İlgi haciz ihbarnameniz/yazınız nedeniyle tebliğ tarihi esas alınmak sureti ile kayıtlarımızda yaptığımız araştırma sonucunda, dosyanız borçlusu’nun herhangi bir hak ve alacağına rastlanılmamıştır. Bu nedenle haciz tatbik imkanının bulunmadığı ve doğacak hak ve alacaklarının tarafımızdan bilinmedi ği için yazınıza itiraz etti ğimizi, haciz ihbarnamesine itirazımızı bildiririz.
Gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim.
Cevap Veren
imza
Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir