haciz ihbarnamesi nedir

89/1 Haciz İhbarnamesi Nedir?

Haciz işlemleri, borçluların ödenmemiş borçlarını tahsil etmek amacıyla alacaklılar tarafından başvurulan yasal bir süreçtir. Bu süreç içerisinde “89/1 haciz ihbarnamesi” özellikle önem taşır. Peki, 89/1 haciz ihbarnamesi nedir ve nasıl hazırlanır? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler:

89/1 Haciz İhbarnamesi Nedir?

Haciz ihbarnamesi, İcra ve İflas Kanunu’nun 89/1. maddesi uyarınca, borçlunun alacaklıya ödemesi gereken borç miktarına karşılık, borçlunun üçüncü şahıslardaki alacaklarının haczedildiğini bildiren resmi bir belgedir. Bu belge, borçlunun üçüncü şahıslardan alacaklarının olduğu durumlarda, söz konusu alacakların doğrudan alacaklıya ödenmesini talep eder.

89/1 Haciz İhbarnamesi Örneği

89/1 Haciz ihbarnamesi hazırlanırken belirli bir formatın takip edilmesi gerekmektedir. Haciz ihbarnamesi örneği, icra dairesi tarafından düzenlenir. İlgili üçüncü şahsa İcra ve İflas Kanunu 89/1 Haciz ihbarnamesi gönderilir. İlgili icra dairesi aracılığıyla borçlunun alacaklı olduğu üçüncü şahıslara tebliğ edilir. Bu belgede, alacak miktarı, alacaklı ve borçlu bilgileri, tebliğ tarihi gibi önemli bilgiler yer almalıdır.  Haciz ihbarnamesi örneğini PDF formatında aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

HACİZ İHBARNAMESİ ÖRNEĞİ İNDİR

89/1 Haciz İhbarnamesi İtiraz Örneği

Borçlunun, üçüncü şahıslardaki hak ve alacağı için gönderilen 89/1 Haciz ihbarnamesi neticesinde üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesi kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde herhangi bir hak ve alacağı olmadığına dair itiraz etmesine dair yasal düzenleme vardır. Haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi örneği farklı formatlarda aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Haciz İhbarnamesi İtiraz .PDF Formatı İndir

Haciz İhbarnamesi İtiraz .Word Formatı İndir

Haciz İhbarnamesinin Önemi

Haciz ihbarnamesi, alacaklının borç tahsili sürecindeki en önemli adımlardan biridir. Üçüncü şahıslar, ihbarnamenin tebliğinden itibaren, borçlunun alacağını alacaklıya ödemekle yükümlü hale gelir. Bu durum, alacaklının alacağını daha hızlı ve etkili bir şekilde tahsil etmesine olanak tanır. Gönderilen haciz ihbarnamesine, üçüncü şahıs tebliğden itibaren 7 gün içerisinde haciz ihbarnamesine cevap vermek zorundadır.

89/1 Haciz İhbarnamesi

89/1 Haciz İhbarnamesi Nasıl Gönderilir?

Haciz ihbarnamesi gönderimi, ilgili icra dairesi tarafından gerçekleştirilir. Alacaklı, haciz ihbarnamesin gönderilmesini istediği üçüncü şahsın bilgileri ve adresini belirterek icra dairesinden talep etmesi durumunda, icra dairesi haciz ihbarnamesini düzenler ve ilgili üçüncü şahsa tebliğ eder.

Haciz İhbarnamesi Süreci

Haciz ihbarnamesi süreci, alacaklı taraf haciz ihbarnamesini gönderilmesi istediği üçüncü şahıs, şahıs olması durumunda T.C. kimlik bilgileri ve adres bilgilerini belirtmesi veya Üçüncü şahıs kurum-tüzel kişi olması durumuda vergi kimlik numarası veya mersis numarasını bildirmesi halinde icra dairesi ilgililere haciz ihbarnamesi gönderir. Talep eden taraf  tebliğ masrafını yatırmak zorundadır

Sonuç

89/1 haciz ihbarnamesi, alacaklıların borç tahsilatı sürecinde güvence altına alınmasını sağlayan yasal bir araçtır. Bu belge, borçlunun üçüncü şahıslar nezdindeki alacaklarının alacaklıya ödenmesini talep eder ve borç tahsilatını hızlandırır. Doğru hazırlanmış ve zamanında gönderilmiş bir haciz ihbarnamesi, alacaklı için borç tahsilatının etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Burda kilit nokta, haciz ihbarnamesinin asli unsuru üçüncü şahısların borçluya ödenecek hak ve alacağı olup olmamasıdır. Yani, borçlunun ticaret yaptığı kurum veya kişiler tespit edilmesi durumunda haciz ihbarnamesi gönderilmesi mümkündür. Örnek vermek gerekirse, ev sahibi olan borçlunuz olsun kiraya verdiği konut veya işyeri olması durumunda haciz ihbarnamesi gönderilmesi durumunda kiracı, haciz ihbarnamesi kendisine tebliğinden itibaren kira ödemesini icra dairesini yapmak zorundadır.

Ve yine en önemlisi unutulmamalıdır ki, İcra dairesi talep ile işlem yapar resen yaptığım işlemler sınırlıdır.

 

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir