yargıtay kararı

Ödeme emrinin, alacaklının talebi olmadan, ikinci kez borçluya gönderilmesi halinde, borçlu yeniden itiraz hakkına sahip olmaz

Özet: Ödeme emrinin, alacaklının talebi olmadan, ikinci kez borçluya gönderilmesi halinde, borçlu yeniden itiraz hakkına sahip olmaz. Son güncel kararlar icramuduru.com’da.

İİK’nun 62/1 maddesine göre, İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur.
Ödeme emrinin, alacaklının talebi olmadan, ikinci kez borçluya gönderilmesi halinde, borçlu yeniden itiraz hakkına sahip olmaz.  ( Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, 06.10.2023, 2021/3082-2023/1714 –   12 HD. 2023/9206 E., 2024/4995 K., 20.05.2024 )
Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir