borca yetkiye itiraz dilekçesi

İlamsız Takiplerde Borca ve Yetkiye İtiraz Dilekçesi

Giriş: İlamsız takip, mahkeme kararı olmadan doğrudan icra takibi başlatabilme yöntemini ifade eder. Ancak, borçlu olarak bu sürece itiraz etme hakkınız vardır. İlamsız takiplerde borca ve yetkiye itiraz dilekçesi ile nasıl itiraz edebileceğinizi ve bu süreçte dikkat etmeniz gereken önemli noktaları bu makalede detaylıca ele alacağız.

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği İçin Tıklayın

İlamsız Takip Nedir?

İlamsız Takibin Tanımı ve İşleyişi

İlamsız takip, borçlunun aleyhinde mahkeme kararı olmaksızın alacaklının doğrudan icra dairesine başvurmasıyla başlatılan bir icra takip türüdür. Alacaklı, borcun ödenmesi için icra dairesine başvurarak ödeme emri düzenlenmesini talep eder. Borçlu ise bu ödeme emrine belirli süreler içinde itiraz edebilir. İşte ilamsız takip sürecinin ana hatları:

 1. İcra Takip Talebi: Alacaklı, alacağını tahsil etmek için icra dairesine başvurur.
 2. Ödeme Emri: İcra dairesi, borçluya ödeme emri gönderir.
 3. İtiraz: Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren belirli bir süre içinde itiraz edebilir.

Borca İtiraz Dilekçesi

Borca İtirazın Anlamı ve Önemi

Borca itiraz, borçlunun ilamsız takip yoluyla kendisinden talep edilen borcun geçerli olmadığını iddia etmesi durumunda yapılan bir işlemdir. Bu itiraz, borcun hiç var olmadığını, yanlış hesaplandığını veya ödenmiş olduğunu kanıtlamaya yönelik olabilir.

Borca İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Borca itiraz dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır: Borca itiraz dilekçesinde bulunması gerekenler

 1. Dilekçenin Başlığı ve Tarihi: Dilekçe başlığında “Borca İtiraz Dilekçesi” ifadesi yer almalı ve tarih belirtilmelidir.
 2. Kişisel Bilgiler: Adınız, soyadınız, adresiniz ve iletişim bilgileriniz yer almalıdır.
 3. Alacaklı Bilgileri: Alacaklının adı, adresi ve diğer iletişim bilgileri belirtilmelidir.
 4. Borç Detayları: İtiraz edilen borcun türü, tutarı ve tarihi belirtilmelidir.
 5. İtiraz Nedenleri: Borcun geçersiz olduğunu düşündüğünüz nedenleri detaylı bir şekilde açıklayın ve varsa belgelerle destekleyin.
 6. Talepler: Borcun iptal edilmesini veya düzeltilmesini talep edin.
 7. İmza: Dilekçenin sonuna adınız ve soyadınız ile imzanızı ekleyin.

Örnek Borca İtiraz Dilekçesi

[Adınız Soyadınız]
[Adresiniz]
[Telefon Numaranız]

[Tarih]

[Alacaklı Kurumun/Kişinin Adı]
[Alacaklı Kurumun/Kişinin Adresi]

Konu: Borca İtiraz Dilekçesi

Sayın Yetkili,

Tarafıma gönderilmiş olan [Tarih] tarihli ve [Borcun Numarası, varsa] numaralı borç bildirimine itiraz etmek durumundayım. İtiraz gerekçelerim ve taleplerim aşağıda belirtilmiştir:

 1. Yanlış Borç Tutarı: Bildirilen borç tutarının yanlış olduğu kanaatindeyim. (Detaylı açıklama yapın, örneğin: “Bu döneme ait ödeme belgelerim borcun ödenmiş olduğunu göstermektedir ve ekte sunulmuştur.”)
 2. Borcun Geçerliliğinin Olmaması: Bu borcun bana ait olmadığını düşünmekteyim. (Detaylı açıklama yapın, örneğin: “İlgili hizmet veya ürünü hiç kullanmadığımı kanıtlayacak belgeler ekte yer almaktadır.”)

İlgili borcun iptal edilmesini talep ediyorum.

Saygılarımla,

[Adınız Soyadınız]
[İmza]

Yetkiye İtiraz Dilekçesi

Yetkiye İtirazın Anlamı ve Önemi

Yetkiye itiraz, borçlunun ilamsız takipte borcun takibini yapan icra dairesinin yetkili olmadığı iddiasıyla yaptığı itirazdır. Bu itiraz, dosyanın yetkili olduğu icra dairesinde icra takibinin devam etmesini ister.

Yetkiye İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Yetkiye itiraz dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır:

 1. Dilekçenin Başlığı ve Tarihi: Dilekçe başlığında “Yetkiye İtiraz Dilekçesi” ifadesi yer almalı ve tarih belirtilmelidir.
 2. Kişisel Bilgiler: Adınız, soyadınız, adresiniz ve iletişim bilgileriniz yer almalıdır.
 3. Alacaklı Bilgileri: Alacaklının adı, adresi ve diğer iletişim bilgileri belirtilmelidir.
 4. Borç Detayları: İtiraz edilen borcun türü, tutarı ve tarihi belirtilmelidir.
 5. İtiraz Nedenleri: İcra dairesinin yetkili olmadığına dair gerekçeleri detaylı bir şekilde açıklayın ve varsa hukuki dayanaklarınızı belirtin.
 6. Talepler: Yetkisiz icra dairesinde açılan icra takibine itiraz ederim.
 7. İmza: Dilekçenin sonuna adınız ve soyadınız ile imzanızı ekleyin.

Örnek Yetkiye İtiraz Dilekçesi

[Adınız Soyadınız]
[Adresiniz]
[Tarih]

[Alacaklı Kurumun/Kişinin Adı]
[Alacaklı Kurumun/Kişinin Adresi]

Konu: Yetkiye İtiraz Dilekçesi

Sayın Yetkili,

Tarafıma gönderilmiş olan [Tarih] tarihli ve [Borcun Numarası, varsa] numaralı borç bildirimine ilişkin yetki konusuna itiraz etmekteyim. İtiraz gerekçelerim ve taleplerim aşağıda belirtilmiştir:

 1. Yetkisiz İcra Dairesi: Bu borca ilişkin davanın yetkili icra dairesinde açılmadığını düşünmekteyim. (Detaylı açıklama yapın, örneğin: “Alacaklı ile aramızdaki sözleşmeye göre yetkili icra dairesi İstanbul’dadır ancak dava Ankara’da açılmıştır.”)

İlgili davanın yetkisiz icra dairesinden alınıp yetkili icra dairesinde takibin devam etmesinitalep ediyorum.

Saygılarımla,

[Adınız Soyadınız]
[İmza]

 

borca itiraz dilekçesi örneği pdf

İtiraz Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

İtiraz Süresi

Borca ve yetkiye itirazlar, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. Bu süre zarfında itiraz edilmezse borç kesinleşir ve icra işlemleri başlatılabilir.

İtirazın Değerlendirilmesi

İcra dairesi, itirazınızı aldıktan sonra gerekli incelemeleri yapar ve itirazınızın kabul edilip edilmediğine karar verir. İtirazın kabul edilmesi durumunda icra işlemleri durdurulur ve konu mahkemeye taşınabilir.

Hukuki Danışmanlık

Borca ve yetkiye itiraz dilekçesi hazırlarken hukuki danışmanlık almanız, süreci daha sağlıklı yönetmenize yardımcı olabilir. Bu sayede, itirazınızın hukuki dayanaklarının sağlam olmasını sağlayabilirsiniz.

Sonuç

İlamsız takiplerde borca ve yetkiye itiraz dilekçesi yazmak, haklarınızı korumak adına son derece önemlidir. Yukarıda belirtilen adım ve örnekler doğrultusunda itiraz dilekçelerinizi hazırlayarak, haksız borç taleplerine karşı kendinizi savunabilirsiniz. Unutmayın, itiraz süreçlerini dikkatlice takip etmek ve gerektiğinde hukuki yardım almak size avantaj sağlayacaktır.

 

Sık Sorulan Sorular (SSS)

1. Borca itiraz dilekçesi nedir?

Cevap: Borca itiraz dilekçesi, borçlu olarak size iletilen borç bildirimine itiraz etmek amacıyla yazılan resmi bir belgedir. Borcun varlığı, miktarı veya geçerliliği hakkında itirazda bulunabilirsiniz.

2. Borca itiraz dilekçesi hangi süre içinde verilmelidir?

Cevap: Borca itiraz dilekçesi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine verilmelidir. Bu süre aşılırsa, borç kesinleşir ve icra işlemleri başlatılabilir.

3. Yetkiye itiraz dilekçesi nedir?

Cevap: Yetkiye itiraz dilekçesi, borçla ilgili icra takibinin yetkisiz icra dairesinde açıldığını ve dilekçede yetkili icra dairesinin belirtmesidir. Bu dilekçede, dosyanın yetkili icrada takibin devam etmesini alacakli icra dairesinden talep edebilir.

4. Yetkiye itiraz için hangi gerekçeler sunulabilir?

Cevap: Yetkiye itiraz gerekçeleri arasında, alacaklı ile yapılan sözleşmede belirlenen yetkili mahkemenin dışında bir yerde dava açılması veya coğrafi olarak yetkisiz bir mahkemede dava açılması gibi nedenler bulunabilir.

5. İtiraz dilekçesi hangi durumda hazırlanmalıdır?

Cevap: İtiraz dilekçesi, borcun yanlış hesaplandığını, ödenmiş olduğunu veya borcun size ait olmadığını düşündüğünüz durumlarda hazırlanmalıdır. Ayrıca, davanın yetkisiz icra dairesinde açıldığını düşünüyorsanız yetkiye itiraz dilekçesi hazırlamalısınız.

6. Borca ve yetkiye itiraz aynı dilekçede yapılabilir mi?

Cevap: Evet, borca ve yetkiye itiraz aynı dilekçede yapılabilir. Dilekçede hem borcun kendisine hem de yetki konusuna dair itirazlarınızı ayrı ayrı başlıklar altında açıklayabilirsiniz.

7. Borca ve yetkiye itiraz dilekçesi nasıl yazılmalıdır?

Cevap: Borca ve yetkiye itiraz dilekçesi yazarken, başlık ve tarih, kişisel ve alacaklı bilgileri, borcun detayları, itiraz nedenleri, talepler ve imza gibi temel unsurları içermelidir. Belgelerle desteklenen gerekçelerinizi ayrıntılı olarak açıklamalısınız.

8. İtiraz dilekçesinin kabul edilmemesi durumunda ne yapılmalıdır?

Cevap: İtiraz dilekçeniz kabul edilmezse, borcun kesinleşmesiyle icra işlemleri devam edebilir. Bu durumda, itiraz kararına karşı icra mahkemesine başvurarak karara itiraz edebilirsiniz. Hukuki danışmanlık almak da bu süreçte faydalı olabilir.

9. Borca itiraz edilmesi durumunda icra işlemleri durur mu?

Cevap: Evet, borca itiraz edilmesi durumunda icra işlemleri durdurulur ve alacaklının alacağı ispat etmesi gerekebilir. İtiraz kabul edilirse, borç ve icra işlemleri iptal edilir.

10. İtiraz dilekçesi verildikten sonra ne kadar sürede sonuç alınır?

Cevap: İtiraz dilekçesi verildikten sonra icra dairesi başvuruyu inceleyerek belirli bir süre içinde karar verir. Bu süre genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. İtirazın reddedilmesi veya kabul edilmesi durumunda taraflar bilgilendirilir.

11. Hukuki danışmanlık almak zorunda mıyım?

Cevap: Hukuki danışmanlık almak zorunlu değildir, ancak borca ve yetkiye itiraz süreçlerinde hukuki danışmanlık almak, haklarınızı daha iyi korumanız ve doğru adımlar atmanız açısından faydalı olacaktır. Avukatlar, itiraz dilekçelerinin hazırlanmasında ve sürecin yönetilmesinde önemli bir destek sağlayabilir.

12. İtiraz dilekçesinde hangi belgeler sunulmalıdır?

Cevap: İtiraz dilekçenizle birlikte borcun geçersiz olduğunu gösteren belgeleri, ödeme makbuzlarını, sözleşmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgeleri sunmalısınız. Bu belgeler itirazınızın doğruluğunu ve geçerliliğini destekleyecektir.

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir