borca itiraz davası

Borca itiraz davası ne kadar sürer ve hangi davalar açılabilir ?

Borca itiraz davası, bir borçlunun kendisine yöneltilen borç iddiasına karşı çıkmak için başvurabileceği hukuki bir yoldur. Bu dava türü, borcun varlığına, miktarına veya ödeme koşullarına itiraz etmek amacıyla açılır. Borçlular, alacaklının talebinin haksız olduğunu düşünüyorsa, yasal olarak bu davayı açma hakkına sahiptirler. Ancak, borca itiraz davasının ne kadar süreceği ve hangi tür davaların açılabileceği konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, borçlular için büyük önem taşır.

Borca itiraz davası ne kadar sürer ?

İcra ve İflas Kanunu’nda borca itiraz davası ne kadar sürer ? Daha geniş ifadeyle, itirazın iptali davası ve itirazın kaldırılması davası hangi durumlarda açılması mümkündür. Bu davaların açılma süresi veya zaman aşımı nedir.

Borca itiraz edilmesi durumunda ne olur ?

İcra dairesi tarafından borçluya gönderilen ödeme emrinde borçlu icra dairesine müracaat ederek borca itiraz dilekçesi sunarak takibe itiraz edebilir. Yasal süresinde takibe itiraz edilmesi durumunda takibin durdurulmasına dair icra dairesi tarafından karar verilir. Alacaklı takip açılışı esnasında borca itiraz dilekçesi tebliğ giderini peşinen yatırabileceği gibi şayet dosyada borca itiraz dilekçesinin tebliği için tebliğ gideri yatırılmaması halinde borçlu tarafından borca itiraz dilekçesinin Alacaklıya tebliğ için tebliğ giderini yatırabilir. Borca itiraz dilekçesi Alacaklı vekiline tebliği halinde Alacaklının davayı açması için yasal süreler başlar.

borca itiraz davası

Borca itiraz edilmesi durumunda hangi davalar açılabilir ?

Alacaklı, borca itiraz dilekçesinin kendisine tebliğ edildikten sonra 6 ay içerisinde itirazın kaldırılması davası açılabileceği gibi 1 yıllık süre içerisinde itirazın iptali davası açabilmesi mümkündür.

Borca itiraz davası ne kadar sürer?

Yukarıda davaların açılacağı sürelerden bahsedilmiş olup, makul sürede yargılama yapılarak mahkemece karar verilmesi gerekmektedir. Mahkemelerin iş yoğunluğuna bağlı olarak yargılama 6 ay-1.5 sene içerisinde borca itiraz davalarına yani itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davasına karar verilebildiği görülmektedir.

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir