borca itiraz dilekçesi zamanaşımı süresi

Borca itiraz dilekçesi zamanaşımı süre ve hak düşürücü süre nedir ?

Borca itiraz dilekçesi zamanaşımı nedir ?

Borca itiraz dilekçesi zamanaşımı nedir? Borca itiraz edilmesi durumunda zamanaşımı süresi ne zaman başlar? Borca itiraz dilekçesi davası için hak düşürücü süre nedir ? Bu sorulara ilişkin özet şekilde cevapları paylaşıyorum.

Borca itiraz dilekçesi zamanaşımı, ne zamana kadar itiraz edilmesi gerekir ?

İcra dairesi tarafından örnek 7 ilamsız takiplere ilişkin ödeme emrinde borçluya ödeme emri tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra dairesine müracaat ederek veya vekili vasıtasıyla itiraz edebilir. Bu süre zarfından sonra yapılan itiraza ilişkin icra dairesi itiraz talebinin reddine karar verebilir.

borca itiraz dilekçesi zamanaşımı
borca itiraz dilekçesi

Borca itiraz edilmesi üzerine dava açma zamanaşımı süresi nedir? Hak düşürücü süre nedir ?

İcra dairesince gönderilen ödeme emrinde borca itiraz dilekçesi sunan borçlu, takibe yasal süresinde itiraz etmesi durumunda icra müdürü tarafından takibin durdurulmasına dair karar verir. İtiraz üzerine duran takibe ilişkin, alacaklı kendisine itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içerisinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir veya itirazın kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde itirazın iptali davasını açabilmesi mümkündür. Yargılama devamı  boyunca takip durur. Mahkemenin kararı neticesinde itirazın kaldırılması veya itirazın iptaline karar verilmesi durumunda takip kaldığı yerden devam  eder.

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir