borca itiraz dilekçesi

Borca, takibe itiraz dilekçesi örneği – Nasıl yapılır ?

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

borca itiraz dilekçesi örneği indir

Borca itiraz nasıl yapılır?

İcra Dairesine doğrudan ilamsız takibe ilişkin ödeme emri tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde yasal süresinde takibe itiraz edilmesi gerektiği, itiraz dilekçesinin bizzat borçlu tarafından dilekçe ekinde kimlik fotokopisi ile icra dairesine iki nüsha şeklinde ibraz edilmesi gerekir. İlamsız takibe ilişkin örnek 7 ödeme emrine itiraz 7 gün içerisinde icra dairesine yapılabilir. İtiraz dilekçesinin alacaklı tarafa tebliği için tebliğ gideri yatırılması durumunda alacaklının dava açma süresi başlayacaktır.

Borca, takibe itiraz

 

UYAP İCRA DOSYASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaş portal üzerinden icra dosyası nasıl sorgulanır ? Buna ilişkin detaylar videoda izleyebilirsiniz. Uyap vatandaş portal borca itiraz dilekçesi de e-imzanız mevcut ise gönderebilirsiniz.

 

 

İSTANBUL ANADOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

DOSYA NO :

 

İTİRAZ EDEN
BORÇLU GÖRÜNEN :

 

VEKİLİ :

 

ALACAKLI GÖRÜNEN :

 

VEKİLİ :

 

KONU : Takibe, ödeme emrine, imzaya, borcun tamamına, faize ve tüm fer’ilere itirazlarımız ile takibin durdurulmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR :

 

Müdürlüğünüz nezdinde bulunan yukarıda esas numarası yazılı dosya ile aleyhimde başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri müvekkile tebliğ edilmiş olup süresi içerisinde işbu ödeme emrine karşı itirazlarımızı sunuyoruz. Şöyle ki;

 

Alacaklı tarafa böyle bir borcu yoktur. Bu nedenle mezkûr müdürlüğünüz dosyasıyla müvekkil aleyhine başlatılan icra takibine, takip dayanaklarındaki imzaya , takip konusu borcun tamamına, işlemiş ve işleyecek faiz tutarına, faiz oranına, vekâlet ücretine, sair tüm ferilerine ve ödeme emrine en geniş anlamda ve açıkça itiraz ediyoruz.

 

İzah edilen nedenlerden dolayı itirazımız nedeniyle yapılan icra takibinin durdurulmasını arz ve talep ederim.11/05/2024

 

                                                BORÇLU 
                                                imza 
Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir