borca itiraz dilekçesinde bulunması gerekenler

Borca itiraz dilekçesinde bulunması gerekenler, dilekçe nereye verilir ?

Borca itiraz dilekçesinde bulunması gerekenler

İlamsız takip, mahkeme kararı olmadan alacaklı tarafından başlatılan bir takiptir. Borca itiraz dilekçesi bu süreçte önemli bir araçtır. İşte ilamsız takiplerde borca itiraz dilekçesinde bulunması gerekenler:

  1. Başlık: “İlamsız Takipte Borca İtiraz Dilekçesi” gibi uygun bir başlık seçilmelidir.
  2. Dilekçe Tarihi ve Numarası: Dilekçenin hazırlandığı tarih ve dilekçeye verilen numara belirtilmelidir.
  3. Dilekçe Sahibinin Bilgileri: Ad, soyadı, adres, gibi iletişim bilgileri verilmelidir.
  4. Alacaklının Bilgileri: Alacaklının adı, soyadı, adresi gibi bilgiler yer almalıdır.
  5. Dosya Numarası: İlamsız takip dosyasının numarası belirtilmelidir.
  6. İtiraz Edilen Alacak: Alacak tutarı, tahsil tarihleri, alacaklı tarafından yapılan tahsilat işlemleri gibi detaylar dilekçede açıkça belirtilmelidir.
  7. Borç İtirazının Sebepleri: Borca itirazın nedenleri açıkça belirtilmelidir. Örneğin, imza tarafıma ait değildir, borca ve faize ferilerine itiraz ediyorum, borcun haksız yere talep edildiği, borçlu ile alacaklı arasında anlaşmazlık olduğu gibi.
  8. İtiraz Edilen Belgeler: İtirazı desteklemek için gerekli olan belgeler dilekçeye eklenmelidir. Örneğin, ödeme yapıldığına dair dekontlar, sözleşmeler, yazışmalar vs.
  9. İstenen Sonuç: Dilekçenin sonunda, icra takibine açık bir şekilde itiraz edildiğinin belirtilmesi, ferilerine itiraz ettiğini ve takibin takibin durdurulması net bir şekilde belirtilmelidir.
  10. İmza: Dilekçe sahibinin imzası ve tarih atılmalıdır.

Bu maddeler, ilamsız takiplerde borca itiraz dilekçesinde bulunması gereken temel unsurlardır. İİK‘nun 62/1 maddesinde ” İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi güniçinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. (Değişik ikinci cümle:17/7/2003-4949/13 md.) İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur” belirtilmiştir. Yasal mevzuat yukarıda belirtilmiştir.

Borca itiraz dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gerektiğini unutulmamalıdır.

Borca itiraz dilekçesi

Borca itiraz dilekçesi nereye verilir ?

Borca itiraz dilekçesi, muhattap tarafından bizzat icra dairesine kimlik fotokopisi ve dilekçenin asılı ile müracaat edilerek verilir. Muhattap veya bulunduğu yerden icra muhabere kanalı ile icra dairesine dilekçesini havale ettirip gönderebilir.

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir