yargıtay kararı

İştirak halinde mülkiyet rızaen satış yetkisi Yargıtay Kararı

İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET – RIZAEN SATIŞ YETKİSİ Rızaen satış talebine konu taşınmazın davacı borçlular ile dava dışı borçlu S… arasında el birliği mülkiyete tabi olduğu ve bu durumda rızai satış yetkisinin terekeye ait haklardan olduğu, TMK 702/1. Maddesi gereğince ortakların oy birliği ile karar vermeleri gerektiği, borçlu Suzan’ın rızaen satış yetkisi verilmesine onay vermediği anlaşılmakla mahkemece davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır. ( İzmir BAM 8. HD 2022/2737-2023/2091 – 12.HD. ESAS NO : 2023/7179 KARAR NO : 2024/3878 – 25/04/2024 )

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir