yargıtay kararı

Sehven haricen tahsil, feragat beyanında bulunan alacaklı vekilinin bu hatası kendi kusurundan kaynaklıdır

Özet: Somut olayda, İcra Müdürlüğünce talebe uygun olarak usul ve yasaya uygun şekilde işlem yapılarak haricen tahsilat beyanı doğrultusunda borçludan tahsil harcı tahsil edilerek dosyanın infazen kapatıldığı, alacaklının iddiasına göre talebin sehven yapıldığı, hatanın alacaklının kendisinden kaynaklandığı, bu sebeple şikayetin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

sehven haricen tahsil talebi

İzmir BAM 12. Hukuk Dairesi 2022/2238 E. 2023/1684 K.

Somut olayda, İcra Müdürlüğünce talebe uygun olarak usul ve yasaya uygun şekilde işlem yapılarak haricen tahsilat beyanı doğrultusunda borçludan tahsil harcı tahsil edilerek dosyanın infazen kapatıldığı, alacaklının iddiasına göre talebin sehven yapıldığı, hatanın alacaklının kendisinden kaynaklandığı, bu sebeple şikayetin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.
ONAMA

12 HD. 2023/7090 – 2024/3889

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir