borca itiraz dilekçesinde dikkat edilmesi gerekenler

Borca itiraz dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler

İlamsız takiplerde borca itiraz dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

  1. Dilekçenin Düzenleniş Şekli: Dilekçe, Türkçe’nin kurallarına uygun olarak, açık ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınmalıdır.
  2. Tarafların Bilgileri: Dilekçede, alacaklı ve borçlunun ad-soyadı, adres ve diğer iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer almalıdır.
  3. İtiraz Nedenleri: Borca itiraz etme nedenleriniz, açık ve somut bir şekilde belirtilmelidir. İtiraz nedenleri, mümkün olduğunca kanıtlarla desteklenmelidir.
  4. Talep: Dilekçenin sonunda, talebiniz net bir şekilde belirtilmelidir. Örneğin, borcun tamamını veya bir kısmını reddetme, ödeme planı talep etme gibi.
  5. Ekler: Dilekçeye, iddialarınızı destekleyecek tüm belge ve kanıtlar eklenmelidir. Örneğin, ödeme belgeleri, sözleşmeler, faturalar vb.
  6. İmza: Dilekçenin altında, borçlunun veya vekilinin imzası bulunmalıdır.
  7. Tebligat Adresi: Dilekçede, tarafların tebligat alacakları adresler açıkça belirtilmelidir.
  8. Süreler: İlamsız takipte borca itiraz için belirli süreler mevcuttur. Bu sürelere kesinlikle uyulmalı ve itiraz dilekçesi zamanında verilmelidir.
  9. Yargı Yeri: Dilekçede, uyuşmazlığın görüleceği icra dairesi belirtilmelidir.
  10. Delillerin Sağlamlaştırılması: İtiraz nedenleri, mümkün olduğunca güçlü delillerle desteklenmelidir. Aksi takdirde, itirazın reddedilme riski bulunmaktadır.

Genel olarak, itiraz dilekçesinin açık bir şekilde itiraz varsa itiraz iradesi belirtilmelidir. Daha net ifadelerle itiraz ediyorum, borca itiraz ediyorum, takibe ve faize itiraz ediyorum, veya kısmi itiraz var ise kabul edilen miktar ile itiraz edilen miktar açık bir şekilde belirtilmesi önemlidir. Bu şekilde hazırlanacak bir dilekçe, itirazın daha etkili bir şekilde sunulmasını sağlayacaktır.

Borca itiraz dilekçesi örneği için tıklayın

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir