uyap vatandaş borca itiraz

Uyap vatandaş portal borca itiraz dilekçesi ( Örneği 2024)

Uyap vatandaş borca itiraz dilekçesi

İİK Madde 62

İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. (Değişik ikinci cümle: 17/7/2003-4949/13 md.) İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur.

uyap vatandaş borca itiraz dilekçesi

Ödeme emri tebliğinden itibaren örnek 7 ilamsız takiplere ilişkin 7 gün içerisinde icra dairesine bizzat başvurarak veya elektronik imza sahibi vatandaşlar UYAP vatandaş portal üzerinden ilgili icra dairesini seçtikten sonra takibe, borca yetkiye ve faize itiraz edebilir.

Evrak e-imzalı nasıl imzalanır?

.Udf editör indirilip evrak e-imzalandıktan sonra Vatandaş Portala yüklenip ilgili icra dairesi seçildikten sonra borca itiraz dilekçenin gönderilmesi mümkündür.

icra müdürü haber

Kambiyo senedi borca itiraz dilekçesi

Örnek 10 ilamsız takipler yönünden itiraz icra dairesine değil bizzat icra mahkemesine yapılması gerekir.

kambiyo takibinde borca itiraz dilekçesi örneği tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Borca Kısmi itiraz dilekçesi

İcra dairesine borca kısmi itiraz etmek isteyen vatandaş açık bir şekilde hangi miktara ilişkin kabul ettiğini, hangi miktar yönünden itiraz etmek istediğini belirtmek zorundadır. İtiraz edilmek istenen kısım açık bir şekilde bildirilmemesi durumunda itirazı geçersiz sayılır ve bu durumda takibe devam edilir.

borca itiraz dilekçesi örneği indir

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir